تور گردشگری یکروزه هفت آبشار تیرکن

تور گردشگری یکروزه هفت آبشار تیرکن

 هفت آبشار تیرکن در روستای زیبا و جنگلی تیرکن از روستاهای بخش بابلکنار در شهرستان بابل است که از طریق مسیرهای متعدد به منطقه لفور شهرستان سوادکوه متصل است.

تور گردشگری یکروزه رودخانه و سد البرز در منطقه لفور

تور گردشگری یکروزه رودخانه و سد البرز در منطقه لفور

 سد البرز منطقه جالب و گردشگری در استان مازندران است و در شهرستان سوادکوه قرار دارد.

تور گردشگری یکروزه آبشار گزو و سد لفور

تور گردشگری یکروزه آبشار گزو و سد لفور

 آبشار گزو در منطقه لفور شهرستان سوادکوه و در دل جنگلهای زیبای آن قرار دارد.

تور گردشگری جنگل لفور و سد البرز با تمام امکانات

تور گردشگری جنگل لفور و سد البرز با تمام امکانات

 منطقه لفور در شهرستان سوادکوه دارای روستاهای زیبای فراوانی است.

تور گردشگری سد البرز و منطقه لفور مازندارن

تور گردشگری سد البرز و منطقه لفور مازندارن

 منطقه لفور از زیباترین مناطق گردشگری و طبیعی در استان مازندران و شهرستان سوادکوه است که دارای جالب ترین و زیباترین جاذبه های گردشگری می باشد.

تور گردشگری منطقه لفور در شهرستان سوادکوه

تور گردشگری منطقه لفور در شهرستان سوادکوه

 در منطقه زیبای لفور شهرستان سوادکوه روستاهای دیدنی فراوانی وجود دارد .

تور یکروزه جاذبه های گردشگری لفور و سد البرز

تور یکروزه جاذبه های گردشگری لفور و سد البرز

 منطقه لفور از زیباترین روستاها با بهترین مناظر گردشگری تشکیل شده است .

تور گردشگری یکروزه مسیر جنگل لفور و هفت آبشار

تور گردشگری یکروزه مسیر جنگل لفور و هفت آبشار

 منطقه لفور در استان مازندران و از توابع شهرستان سوادکوه این استان زیبا است .

تور گردشگری یکروزه در مسیر دریاچه البرز منطقه لفور

تور گردشگری یکروزه در مسیر دریاچه البرز منطقه لفور

 از زیباترین مناظر گردشگری منطقه لفور دریاچه البرز حاصل از سد لفور است که با داشتن بافت گیاهی اطراف آن زیبایی جذابی را به منطقه میبخشد .

تور گردشگری جنگل منطقه لفور سوادکوه

تور گردشگری جنگل منطقه لفور سوادکوه

 دریاچه لفور یا به عبارتی دریاچه البرز در منطقه لفور از زیباترین جذابیتهای گردشگری در منطقه لفور استان مازندران و شهرستان سوادکوه است که طبیعتی بکر ورزیبا دارد .

بالای صفحه